O mnie

   Sebastian Niestój:

- absolwent Zarządzania i Marketingu na  Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie- kierunek  Zarządzanie w Turystyce  

- ukończony kurs ikonograficzny przy Parafii Prawosławnej w Krakowie

- ukończony kurs pozłotniczy         

Moja pasja do ikon rozpoczęła się już od młodzieńczych lat, kiedy po raz pierwszy ujrzałem starą ikonę Matki Boskiej  Kazańskiej. To właśnie wtedy utrwalił mi się obraz w pamięci, który przyświecał mi cały czas oraz motywował do dalszej  pracy w kierunku zgłębiania i poznawania technik pisania ikon. 

W 2010 roku zacząłem uczęszczać na kursy ikonograficzne przy Parafii Prawosławnej w Krakowie gdzie pod bacznym  okiem Pani Anny Gełdon miałem możliwość szlifować swój warsztat. Po kilku latach nauki usamodzielniłem się i  rozpocząłem pisać ikony.  W moich pracach wzoruję się na różnych wzorcach ikon, nie ograniczając się tylko do      konkretnej epoki.

Napisane przeze mnie ikony były prezentowane na wystawach:

- Cerkiew Prawosławna w Krakowie „100 lecie Parafii Prawosławnej w Krakowie” – wystawa ikon powstałych w trakcie 13 letniej działalności pracowni ikonograficznej 

- Dom Polski w Londynie  "The soul's journey through art" – prezentujący prace kursantów Pani Anny Gełdon

- Supraśl „Wernisaż wystawy ikon Pracownia Ikony Anna Gełdon” 

Obecnie moje prace znajdują się u osób prywatnych w Polsce, Niemczech, USA, Austrii jak również w cerkwi prawosławnej w Tarnogrodzie i Zapałowie.