Icons

Icons

10.05.2010

Mam ikonę i jestem pełna podziwu dla Sebastiana, który ją pisał. Trzeba mieć zdolności i niesamowitą cierpliwość żeby tak dokładnie i precyzyjnie przedstawić święte postacie. Polecam jego Pacę.

Anna

Wiedeń, Austria

 

Back

The opinions of those who order my icons are of great value to me. They are free to express their opinions. The client's opinions are never edited in any way. What is written flows from the heart of the client. Your responses to my work connect me in a spiritual sense and can be motivational for my work.  My biggest reward is your appreciation and recommendation to others

 

MORE ...